Menu

Site Dili
Menü

Mavi Dalga Projesi

Fethiye, Göcek ve çevresi uzun zamandır deniz turizmi olanakları ile bilinen, içerdiği koy ve marina ağı ile çeşitli türlerde tekne kullanıcıları tarafından kullanımı giderek artan bir bölgedir. Deniz turizmi şu anda çevre üzerinde artan bir baskı oluşturan bir turizm türü olmakla beraber gelecek on yirmi yıl içerisinde büyük bir büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. Bağlama yeri ihtiyacının, Fethiye ve Göcek ‘in de dahil olduğu Muğla bölgesinde yakın gelecekte ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Gayri resmi yapılan incelemeler doğrultusunda; bölgede mevcut denizcilik uygulamalarında iyileştirmeler yapılabileceği, sürdürülebilir deniz turizmi alanında farkındalık oluşturabilecek çeşitli yeni uygulamaların hayata geçirilebileceği tespit edilmiştir. Eyleme geçilmesi durumunda, gelişen deniz turizminin yol açtığı çevresel kirlenmenin en aza indirilebileceği ümit edilmektedir.
Bu kapsamda Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi olarak proje odaklı çalışmalar paralelinde Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Fethiye Şubesi, D-Marin Göcek Marina ve Seyahat Vakfı (The Travel Foundation) ile ortaklaşa yürütülmek üzere bir proje başlatılması öngörülmüştür.

Mavi Dalga ismi verilen bu proje sürdürülebilir deniz turizmi gelişimi ile ilgili çeşitli ilgi gruplarını bir araya getirerek oluşan sorunların bir bölümünü ele almayı amaçlamaktadır. Deniz turizminin oluşturduğu çevresel tehditler ile ilgili bilinç ve farkındalığı arttırmayı; sektörde sürdürülebilir uygulamalar geliştirerek, temiz ve daha çekici bir turizm ürünü yaratmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda sürekli izleme ve değerlendirme yöntemleri geliştirerek, yerel kurumların gelişen deniz turizminin çevre üzerindeki etkilerini gözlemlemelerini amaçlamaktadır.