Menu

Site Dili
Menü

Stratejik Plan

Ülkelerin denizlerdeki ticari menfaatlerinin giderek artması, tüm ulusların dikkatlerinin denizlere odaklanmasına neden olmuş ve içinde bulunduğumuz dönemde denizler uluslararası menfaatlerin çatıştığı en önemli platformlardan biri haline dönüşmüştür.

Odamız, üyelerinin çıkarlarının korunması, denizcilerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması, denizcilik mesleğinin geliştirilmesinin sağlanması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların oluşturulması, denizcilik sorunları hususunda makamlara tavsiyelerde bulunulması ve aynı zamanda denizcilik mesleğinin disiplin, ahlak ve dayanışmasının korunması amaçları ile İMEAK Deniz Ticaret Odasına bağlı 7 şubeden biri olarak faaliyet göstermektedir.

Faaliyet alanımız; Muğla ilinin doğudan batıya Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin deniz ve kıyı alanlarını kapsamaktadır.

Bu kapsamda, sorumluluk sahamızda sektörümüzün markalaşması ve uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için Türk denizciliğini dünya denizciliği ile buluşturmak amacıyla aktif çalışmalar yapmak, tanıtım ve lobi faaliyetlerine ağırlık vermek için ilk Stratejik Planımız bir yol haritası olarak değerlendirmektedir.

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak uzun dönemde Odamızın amaçlarını gerçekleştirmek üzere hazırlanan bu Stratejik Plan; kanunla verilmiş görevlere ilişkin hizmetleri ne şekilde, hangi şartlar altında verdiğimiz ve ileride yapmak istediklerimiz konusunda açıklayıcı olmakla birlikte, ulusal denizciliği geliştirmenin yanında ülkemizin denizcilik sektöründe uluslararası rekabet gücünü artırma gibi işlevlerimize hangi perspektiften baktığımıza ışık tutmaktadır.

İlk Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür eder, uygulamada kolaylıklar ve başarılar dilerim.

“Denizin olduğu her yerde BİZ de varız.”

Şaban ARIKAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası

Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı