Menu

Site Dili
Menü

Kosgeb

 

KOSGEB Destekleri

 

KOBİ Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve End. Uy. Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı

Genel Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

 

 

VERİTABANINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veritabanına kaydetmelisiniz.

Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ bölümündeki "KOSGEB`e ilk Kayıt" linkine tıklamalısınız. Karşınıza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aşamalarda kullanacağınız İşletmenize ait KOSGEB E-KOBİ Kullanıcı Adı ve Şifresini alacaksınız.

Kullanıcı Adı ve Şifrenizi daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için unutmamanız önemlidir.

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

Eğer kayıt işlemlerinde sorun yaşarsanız odamızda yadımcı oluruz.

Kayıt Adımları .....  (için tıklayınız)

 

İstenen belgeler

Belgeler NEREDEN ALINIR

1

KOBİ Bilgi Beyannamesi ve Ekleri

KOSGEB Kullanıcı Adı ve Şifresi ile http://destek.kosgeb.gov.tr  internet adresinden

2

KOSGEB Veri Tabanı Kayıt Bilgi Formu

KOSGEB Kullanıcı Adı ve Şifresi ile http://destek.kosgeb.gov.tr adresinden

3

Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş Sözleşmesinin yayımlandığı ilk gazete / faaliyet konusu içeren Gazete). Odadan tasdikli suret.

Bağlı Bulunduğunuz Meslek Odalarının Sicil Memurlarından veya TOBB İnternet Sitesinden

4

Bir önceki yıl Ait Gelir-Gider Tablosu ve Bilanço veya İşletme Hesap Özeti

Muhasebecinizden

5

Geçen mali yılın her ayına ait SGK Tahakkuk Bildirgesi (Ocak -Aralık dâhil Bütün aylar ) Eğer Birden Fazla SGK Numarası Varsa Her Biri İçin Tahakkuk Bildirimleri

Muhasebecinizden

6

İşletme Sahibi / Ortaklarına ait TC Kimlik No’lu Kimlik Fotokopisi ///İmza Sirküleri (aslı)

Mevcut Resmi Belgelerinizden

7

Kayıtlı olduğunuz Odadan Alınan Yeni Tarihli(Son 1 ay) Mesleki Faaliyet Belgesi -Oda Kayıt Belgesi (aslı)

Bağlı Bulunduğunuz Meslek Odasından
(Deniz Ticaret Odası)

8

Şahıs İşletmeleri için; BAĞKUR Kayıt Belgesi veya Emeklilik Belgesi (İnternet Çıktısı)

Muhasebecinizden veya Bağkur İnternet Sitesi

 

KOSGEB’DEN DESTEK ALABİLİRMİYİM?

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörleri belirlenmiştir.

KOSGEB Desteklerinden;

• 1–250 arasında çalışanı olan,
• İmalat sanayinde ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler,
• Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL`yi aşmayan, yasal KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler yararlanabilir.

KOBİ miyim testi ...

Ancak sermayesinin %25`inden fazlası büyük işletmelere veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşa ait olması halinde bu işletme KOBİ tanımından çıkar. Ortağı girişim sermayesi şirketi olan işletmeler bu kapsam dışındadır.

DESTEK ALABİLECEK FAALİYET ALANLAR