Menu

Site Dili
Menü

TEKNELERDE AŞÇI-KAMAROT İSTİHDAMI

TEKNELERDE AŞÇI-KAMAROT İSTİHDAMI

TEKNELERDE AŞÇI-KAMAROT İSTİHDAMI

Gemide çalışacak tüm gemiadamlarının uluslararası sözleşme ve ulusal mevzuatımız gereğince aşağıdaki eğitimleri görmüş olmaları gerekmektedir.

  1. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi,
  2. Temel İlkyardım Eğitimi,
  3. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi,
  4. Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi,
  5. Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi

Deniz turizmi faaliyeti yapan üyelerimiz teknelerde çalıştıracak özellikle aşçı ve kamarot (servis elemanı) bulmakta zorlanırken, çeşitli okullardan mezun olmuş ancak yukarıda belirtilen eğitimleri almadıkları için birçok yetenekli gencimiz teknelerde çalışamamaktadır.

Deniz turizmi faaliyeti yapan üyelerimizin teknelerde özellikle aşçı ve kamarot (servis elemanı) olmak üzere yaşadığı ara eleman istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla planlanan projenin aşağıda belirtilen ana hatlar çerçevesinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Projenin Uygulama Şekli:

  1. Bölgemizde Meslek Yüksek Okulu ve Turizm Otelcilik Lisesi mezunlarının teknelerde aşçı veya kamarot (servis elemanı) olarak çalışabilmesine olanak sağlayacak şekilde özel kurs imkânlarıyla 5 Temel STCW eğitimini almaları sağlanacak. İhtiyaç halinde bu kapsam talep durumuna göre genişletilebilecek, (Örneğin mesleki yeterliği ve uygun referansı olan ancak STCW eğitimi alamamış gençlerimiz)
  2. Kurs maliyeti istihdam sağlayacak üyelerimizin sponsorluğunda burs mahiyetinde karşılanacak,
  3. Bu burs karşılığında ücretsiz burs alan kişi, burs veren kişinin işyerinde belirli bir süre çalışacağını taahhüt edecek, (Buna yönelik sözleşmeyi imzalayacak)
  4. Bu kapsamda 5 Temel STCW eğitimi bakanlıktan izinli eğitim merkezleri imkânları ile verilecek, eğitim bedeli sponsorluk yapacak üyelerimizce karşılanacak
  5. Bu projemizin gerçekleşebilmesi için en az 15 bursiyer öngörülmekte olup, istekliler aşağıdaki iletişim kanallarından odamıza ulaşabileceklerdir.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi

Fevzi Çakmak Caddesi Körfez Apt.No21 Fethiye

WEB: www.dtofethiye.org.tr Tel:02526128496/97

E-posta: fethiye@denizticaretodasi.org.tr

İlgili Kişi: Zeki İzzet ÇAĞMAN