Menu

Site Dili
Menü

2018 Yılı Transitlog Bedelleri Hk.

Sayın Üyemiz, 

      2018 yılında uygulanacak Seyir İzin belgesi ücretleri 04.01.2018 tarih ve E.1713 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yeniden belirlenmiş olup, 2018 yılı Seyir İzin (Transitlog) belgesi satış ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

      Yabancı bayraklı yatlardan alınan bedellerde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup Türk Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar İçin Bakanlık tarafından alınan bedel 30 TL’den 50 TL’ye çıkartılmıştır. EK’te belirtildiği üzere Sektörel Hizmet Payı olarak alınan tutarlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2018 YILI SEYİR İZİN BELGESİ SATIŞ BEDELLERİ

ÜCRET TUTARI

1- Yabancı Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar İçin

35 ABD $

2- Türk Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar İçin

50 TL

3- Yabancı Bayraklı Özel Yatların 4 Sahipten Fazla Kullanımı İçin

Tam Boy (metre) x 60  ABD $

4- Turizm Bakanlığından Belgesiz Yabancı Ticari Yatların Seyri İçin

Tam Boy (metre) x 30 ABD $

 

       Amerikan Doları cinsinden belirlenen ücretlerin hesaplanmasında, ödemeye ilişkin belgenin düzenlendiği ayın birinci iş günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş olan Amerikan Doları döviz alış kurunun esas alınacağı belirtilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.