Menu

Site Dili
Menü

Denizclik Eğitimi Gören Stajyerlerin İstihdamı Hk

Denizclik Eğitimi Gören Stajyerlerin İstihdamı Hk

Denizcilik Fakülteleri, Denizcilik Meslek Yüksek Okulları, Denizcilik Meslek Liseleri ile denizcilik eğitim, veren Özel Okul/Kurslar ’da eğitim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri ve yeterlik sınavına girebilmeleri için zorunlu açık deniz stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin staj yerlerini kendi imkanları ile bulmak zorunda kalmaları, staj tarihlerinin genelde aynı dönemlere denk gelmesi ve özellikle kısa dönem stajı bulmakta zorlanmaları, staj için İstanbul’da staj gemisi ararken yaşadıkları ikamet sorunu gibi yaşanan sorunların çözümünü teminen ve denizcilik eğitimi gören öğrencilerimizin hem uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması hem de denizcilik sektörümüze kazandırılması amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası bünyesinde çalışmalar başlatılmıştır.

Bahse konu çalışmalar çerçevesinde İMEAK Deniz Ticaret Odasınca; denizcilik eğitimi gören stajyerlerin ve gemi sahibi firmalarımızın kullanımına sunulmak üzere bir “Stajyer Portalı” oluşturulmuştur.

Denizcilik eğitimi gören ve açık deniz stajı yapmak isteyen öğrencilerin de bahse konu Portala https:stajyer.denizticaretodasi.org.tr veya www.denizticaretodasi.org.tr adresinden ulaşılabileceklerdir.