Menu

Site Dili
Menü

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,     

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl içerisinde” ibaresi “1 Kasım 2018 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik ile uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar için 18 Ocak 2018 olan Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorunluluğu 1 Kasım 2018’e uzatılmıştır.