Menu

Site Dili
Menü

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hk.

Sayın Üyemiz,

 

   Sektörümüzün önemli sorunlarından olan,  TUGS’a kaydedilen veya kayıtlı olan deniz araçları için kullandıkları kredilerden doğan faizler üzerinden bankalarca uygulanan banka ve sigorta muamele vergisi konusunda Odamız üyesi bir firma,  Ekonomi Bakanlığı’na müracaat ederek “Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi” ile 2 yıllık dönemde şirketlerine BSMV muafiyeti sağlandıklarını bildirmiştir.

 

    Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 07.04.2017 tarih ve E.39533 sayılı yazısı ile Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi örneği eklidir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.