Menu

Site Dili
Menü

Türk Bayraklı Yatların Yunan Karasularına Seyri Hk

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 30.03.2018 tarih ve 1289 sayılı yazısı

 

 

1.Türk Bayraklı yatların, Yunanistan sularında çalışması hakkında kamuoyunda yapılan yorumların bilgi kirliliğine yol açtığı gözlemlenmektedir.

2.Bu kapsamda gerekli hukuki durum aşağıdaki gibidir;

 

a. Yunanistan'ın Liman Devleti Kontrolü (Port State Control) yaparak bazı yatlarımızı tutması ve Paris MOU'ya bildirmesi nedeniyle, ticaret filomuzun beyaz liste sorunu milli bir ülke sorunu haline gelmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) ve Odamızın yoğun gayretiyle SOLAS'ın iç hukukumuza verdiği İlkel Ahşap Yapılı Tekneler muafiyeti (Wooden Ships of Primitive Build ) uygulanarak bu sorun aşılmıştır.

b.Bir ülkenin kara sularında, o ülkenin bayrağı dışındaki bir yatın, o ülkenin limanları arasında deniz ticareti yapması kesinlikle söz konusu değildir. (Ülkenin  Kabotaj Mevzuatı)

Not: İkili antlaşmalar sonucu istisnalar olabilir.

c.Uluslararası deniz hukukuna göre, bir geminin/yatın kendi ülkesinin bir limanından başka  ülkenin limanına yük /yolcu alıp indirmesi/boşaltması/yüklemesi serbesttir.

 

3.Yunanistan'ın, kendi iç hukukunda yaptığı deniz mevzuatı değişikliklerinin bizim yat filomuzu ilgilendiren maddelerinin yorumu bilgi kirliliği mahiyetinde değerlendirilmektedir. Keza Yunanistan'dan bize herhangi bir resmi kanaldan uygulamalara ilişkin bilgi ulaşmamıştır.

 

4.Durumun açıklığa kavuşturulması için UDHB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı ilgilileri ile birlikte Odamız gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederiz.