Menu

Site Dili
Menü

Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Hk

 

Sayın Üyemiz,

İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.07.2019 tarihli ve 2627 sayılı yazısı

              “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; söz konusu Kanun’un 6 ncı maddesi 01.10.2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Kanun’a, Şubemiz Web sayfasının “Duyurular” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.