Menu

Site Dili
Menü

Turistik Amaçlı Gezi Teknesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 21.09.2018 tarih ve 3624 sayılı yazısı

Gemi Cins Tanımları içinde yer alan 4001- Ticari Sürat Teknesi tanımında belirtilen hız değerlerine sahip olan gemiler için oluşturulduğu, ancak zaman içinde farklı yapıya ve özelliğe sahip teknelerin inşa edilmesi ve kullanılmaya başlanması yeni bir cins tanımı oluşturması ihtiyacını doğurduğu ve 4004-Turistik Amaçlı Gezi Teknesi tanımının ilave edildiği,

Yeni cins tanımı teknelerin kaydında kolaylık sağlasa da, Liman Başkanlıkları tarafından farklı uygulamaların yapıldığının görülmesi, özellikle sürat teknelerinin 4001 numaralı cins tanımında 4004 numaralı cinse geçişlerinin zorunlu bir uygulama olarak algılanmasına ve sezon içinde mağduriyetlerin yaşanmasından dolayı konunun bir daha değerlendirilmesi için uygulamanın 01 Ekim 2018 tarihine kadar ötelendiği ve mağduriyetlerin önlendiği,

Sonuç olarak; 4001- Ticari Sürat Teknesi cinsinde olan teknelerin başka bir cinse geçişi zorunlu olmayıp, bulundukları cinste devam edeceği ve uygulamaya konulan 4004- Turistik Amaçlı Gezi Teknesi cins tanımı ise bu cinsin (4001) dışında kalan gemiler için oluşturulduğu, ancak, farklı uygulamalara sebebiyet verdiğinden ilgili cins tanımı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılana kadar bu cinse kayıtların sadece talep halinde gerçekleştirileceği ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Gereğini ve bilgilerinize arz /rica ederim