Menu

Site Dili
Menü

Tüberküloz Taramaları

Sayın Üyemiz,

 

       İlgi:

Fethiye Kaymakamlığının 12.07.2018 tarih ve 587654 sayılı yazısı

 

 

İlgi yazıda belirtildiği üzere Tüberküloz Kontrol Faaliyetleri kapsamında, erken tanı ve tedavi amacıyla tüberküloz yönünden taramalar yapılmaktadır. Bu çerçevede; tüberküloz insidansı yüksek ülkelerden ülkemize gelen ve turizm sektöründe çalışan yabancı uyrukluların tüberküloz açısından taranması planlandığı belirtilmiştir.

Bu amaçla yabancı uyruklu vatandaşların tarama yapılmak üzere Fethiye Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Birimine yönlendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

.