Menu

Site Dili
Menü

Gemilerde Su Altı Temizliği Yapabilece Ülke ve Limanların Taslak Listesi Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.10.2019 tarih ve 3704 sayılı yazısı.

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından İMEAK Deniz Ticaret Odasına gönderilen ilgi yazıda;

          Su altı gövde temizliğinin yapılabileceği ülke ve limanların taslak listesi, Alt Komitenin son toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Sekreterya tarafından yayınlanmıştır. Yaklaşan toplantı gündeminin 5(a) maddesi uyarınca yapılacak görüşmeler için üyelerden Ek'te bulunan listeyi değerlendirmeleri istenmekte olup, bahse konu listenin;

  1. Mevcut bilgiler dahilinde hazırlandığı,

  2. Taslak listede bulunmayan limanlara da su altı gövde temizliği izninin verilebileceği,

  3. Bölgesel, ulusal ve yerel yasaların bu işlemin yapılabileceği yerler üzerinde etkili olabileceği,

  4. Ayrıntılı bir liste olmadığı, yerel gereksinimlere ve gerekli temizliğin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği,

  5. Rehberlik amacıyla hazırlandığı, su altı gövde temizliğinde kullanılacak yöntemler ve izin hususlarında bilgi ve tavsiye yerine geçmeyeceği bildirilmiştir.

                Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.