Menu

Site Dili
Menü

STCW Değerlendirme Sınavı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

 

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığı’nın 04.03.2019 tarih ve E.192 sayılı yazısı

 

Balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının STCW sertifikalarının yenilenmesine yönelik yazılı sınav, 12.03.2019 tarihinde saat 14:00’da şubemiz sınav salonunda Fethiye Liman Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Balıkçı gemilerinde çalışan ve STCW değerlendirme sınavına girmek isteyen gemiadamlarının;

-Gerçek Kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi,

-Su Ürünleri Kooperatifinden balıkçılık yaptığını gösterir yazı,

-T.C. Kimlik Beyanı,

-2 fotoğraf,

-Gemiadamı Cüzdanı Ftk.

-Harç Makbuzu  (http://odemeler.udhb.gov.tr  adresinden sınav itiraz harçları bölümünden 5 Temel STCW değerlendirme sınav harcı (86 TL) yatırılacak)

İle birlikte 11.03.2019 mesai bitimine kadar Fethiye Liman Başkanlığına başvuru yapmaları hususunda gereğini bilgilerinize arz /rica ederim.