Menu

Site Dili
Menü

STCW Değerlendirme Sınavları

STCW Değerlendirme Sınavları

İlgi: Deniz İçsular düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2017 tarih ve 25032954-175.01-E43070 sayılı yazısı,

İlgi yazı ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının eğitim düzeyleri, bilgisayar kullanma kabiliyetlerinin az olması ve çalışma zorluklarından dolayı çevirimiçi sınav salonlarına gidememeleri de göz önüne alınarak, Gemiadamları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen STCW sertifikalarının yenilenmesine yönelik değerlendirme sınavlarının tüm liman başkanlıklarında yazı ortamda yapılması talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda, balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının STCW sertifikalarının yenilenmesine yönelik yazılı sınav, 07.06.2017 tarihinde saat 17.00'da İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Sınav Salonunda UDHB Fethiye Liman Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Balıkçı gemilerinde çalışan ve STCW değerlendirme sınavına girmek isteyen gemiadamlarının;

- Gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi,

-Su ürünleri kooperatifinden balıkçılık yaptığını gösteren yazı,

-T.C Kimlik Beyanı

-2 Fotoğraf

-Sabıka Kaydı (E-devlet sisteminden)

-Sağlık Raporu

-Gemiadamı Cüzdanı Aslı

ile birlikte 05.06.2017 mesai bitimine kadar UDHB Fethiye Liman Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.