Menu

Site Dili
Menü

Sanayi Sicil Belgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

(a)

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 18.06.2018 tarih ve 2419 sayılı yazısı

 

(b)

Sanayinin geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

İlgi (a) yazı ile ;

Sanayi işleri ile iştigal eden işletmelerin sanayi siciline kayıt ettirilmesi zorunlu olduğu, kayıt ettirmeyenler hakkında 6948 Sayılı Kanunun 9’ncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı,

  Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere, herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, en geç 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirildiği bildirilmektedir.

İlgi (b) Kanun 3. Maddesi Sanayi işleri tanımı ;

 “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.

Şeklinde olup, sanayi siciline kayıt hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.