Menu

Site Dili
Menü

Rusya Sektörel Ticaret Heyeti 2017

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda yat sektörüne yönelik olarak 2017 yılı Aralık ayı içerisinde Rusya'da bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesinin planlandığı,

- Söz konusu Ticaret Heyeti programının, Türkiye Rusya Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında da istişare edildiği üzere iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren yat ihracatçılarının ürünlerini Rusya'da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağı

- Bahse konu heyet programının 2011/1 Sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerlendirileceği ve katılımcı firmalarımızın ulaşım, konaklama ve tanıtım harcamaları üzerinden %50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabilecekleri,

belirtilerek söz konusu heyet programına katılmak isteyen Üyelerimizin  Ek'te yer alan kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 3 Kasım 2017 Cuma günü saat mesai bitimine kadar (e-posta: gemi@iib.org.tr-Faks: 0212 454 05 01) Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'ne göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

  Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.