Menu

Site Dili
Menü

Parkur Alanları Hk

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

Fethiye Kaymakamlığının 05/04/2018 tarih ve 297439 sayılı yazısı

 

 

Muğla Valiliğince onaylanan parkur ilanları, EK’te gönderilmekte olup, İlçe Sportif Turizm Kurulunca; 15.05.2018 tarihine kadar Deniz Turizm Aracı İşletme Belgesi ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet izin belgelerinin hazırlanması hedeflendiğinden tüm dosya müracaatlarının zamanında yapılması gerektiği bildirilmektedir.

 

        Gereğini ve bilgilerinize arz /rica ederim.