Menu

Site Dili
Menü

Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS Klas-B CS) Tablo hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

(a)

Fethiye Liman Başkanlığının 31.10.2018 tarih ve E.1226 sayılı yazısı

 

(b)

25.09.2018 tarih ve 354 sayılı yazımız

Otomatik Tanımlama Sistemi OTS Klas-B CS cihazı bulundurma zorunluluğu bulunan gemilerden çalışırlık/uygunluk raporunun kontrolünün yapılacağı ilgi (b) ile bildirilmiştir.

Liman Başkanlığınca yapılacak olan Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) belgelendirme denetimleri ile vize işlemleri esnasında OTS Klas-B CS cihaz kontrollerinin EK’li tabloda belirtildiği üzere yapılacağından, üyelerimizin cihaz çalışırlık/uygunluk raporu temin etmeleri hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.