Menu

Site Dili
Menü

Hatırlatma-Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS Klas-B CS) Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

25.09.2018 tarih ve 354 sayılı yazımız

Otomatik Tanımlama Sistemi OTS Klas-B CS cihazı bulundurma zorunluluğu bulunan gemilerden sinyal alınamadığı/izleme yapılamadığı tespit edildiği ve konu ile ilgili düzenleme yapılması gerektiği hasıl olduğu, bu bahisle bahse konu cihazların aktif kullanımına yönelik farkındalık yaratılması ve sistemin çalışır duruma getirilmesine teminen Denize Elverişlilik Belgesi denetimleri ile yıllık vize denetimlerinde üretici firma (veyahut üretici firmaların servis sağlayıcıları) tarafından çalışırlık/uygunluk raporu isteneceği ilgi yazı bildirilmişti.

 OTS Klas-B CS cihazı çalışırlık/uygunluk raporu bulunmayan üyelerimizin temin etmeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz /rica ederim.