Menu

Site Dili
Menü

NOx Teknik Kod Yetkili Kuruluşlar Hk

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

(a)

10.05.2018 tarih ve 202 sayılı yazımız

 

 

(b)

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.05.2018 tarih ve 1799 sayılı yazısı

 

 

Uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve ilkel yapılı ahşap gemilere, EIAPP düzenlenebilmesi adına ihtiyaç duyulan ve donatan tarafından temin edilemediği kanıtlanan gemilere, NOx Teknik Dosyası oluşturulması için, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nin,  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiği,

Yetkilendirilen kurumların, donatanın talebine göre, NOx Kod'da belirtilen yöntemler ile ölçümleri tamamlayarak, bahse konu makinelere NOx Teknik Dosyası düzenleyecekleri, Dosyası tamamlanan makineler ise Liman Başkanlıkları tarafında EIAPP Sertifikası düzenleneceği, İlgi (a) yazımız ile bildirilmiş olup,

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Türk Bayraklı gemilerde bulunan dizel makinelerin NOx ölçümüne yönelik yetkilendirme talep ettiği ve inceleme sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ninde, uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve ilkel yapılı ahşap gemilere ait makinelerin, NOx Teknik Kod kapsamındaki ölçümlerine yönelik olarak Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiği, ilgi (b) yazı ile bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz