Menu

Site Dili
Menü

NOx Teknik Kodun Uygulanması Hk.

Sayın Üyemiz,     

Uluslararası sefer yapan Ticari Yatların EIAPP (Makine Uluslarası Hava Kirliliği Önleme Sertifikası )belgesi verilmesi kapsamında koda tabi 130 KW’ dan büyük makinelerin teknik dosyalarına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek Liman Başkanlıkları koordinesinde gemi donatanlarından makinelere ait teknik dosyalara sahip olmaları veya temin etmeleri gerektiği istendiği, temin edilememesi durumunda Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenmiş ve uluslararası sefer yapan Ticari Yatlara EIAPP düzenlenmesi yönelik olarak,

  1. Belgelendirme yapılacak makinenin NOx Teknik Kod kapsamında düzenlenmiş teknik  dosyasının bulunması veya bunu makine distribütöründen temin etmesi durumunda, bahse konu teknik dosyasının üreticinin bulunduğu ülkenin İdaresi tarafından veya Bakanlığımızca Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki hakkındaki kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında kabul edilmiş klas kuruluşları tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Teknik dosyanın onaylanmış olduğunu gören Liman Başkanlığı tarafından gemi üzerinde fiili denetim yapacak olup denetimde teknik dosyada belirtilen marka ve modeldeki makinenin gemide mevcudiyetinin yanı sıra makine üzerinde bulunan ve NOx değerini etkileyebilecek enjektör, silindir kafası, soğutma suyu radyatörü, tuboşarjör vb. ünitelerin model ve tanımlamaları teknik dosya ile karşılaştırılacaktır.

    Teknik dosya ile gemide makine üzerinde gerçekleştirilecek inceleme sonrasında gemiye EIAPP belgesi denetimine yönelik bir rapor düzenlenecek ve hazırlanacak raporda, Teknik dosyadaki bilgiler makinenin fiili durumunun örtüştüğü ve makine için EIAPP sertifikası düzenlenebileceğine yönelik uygun görüş belirtilecek ve Gemi işleteni tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına gerekli ücretin ödenmesi sonrasında talebe yönelik olarak makineye EIAPP sertifikası düzenlenecek ve EIAPP sertifikası ile NOx teknik dosyanın orjinali her zaman gemide bulundurulacak ve düzenlenen sertifikanın bir nüshası ile onaylı teknik dosyanın bir örneği Liman Başkanlığı tarafından muhafaza edilecektir.

  2. Teknik dosyanın üreticiden temin edilememesi ve geminin belgelendirme süreci içinde yetiştirilemeyecek olması durumunda, Teknik Dosyanın NOx kuralına uygunluğunu gösteren yukarıda yer alan şartlar dahilinde onaylanmış bir belgenin ve Teknik Dosyanın hangi süre sonuna kadar temin edilebileceği ve bu konuda verilecek bir taahhüt ile beraber Liman Başkanlığı’na ibraz edilmesi durumunda yine yukarıdaki şartlar dahilinde EIAPP sertifikası düzenlenecek ve bu durumda Deniz Elverişlilik Belgesi taahhüt edilen süre ile sınırlı olmak üzere düzenlenecektir.

  3. EIAPP belgelendirmesi talep edilen makinenin NOx Teknik kodu kapsamında düzenlenmiş teknik dosyasının bulunmaması veya temin edilememesi durumunda, gemi işleteni söz konusu durumu belgeleyen bir yazıyı makinenin üreticisinden veya ülkemizdeki yetkili satıcılarından temin ederek bunu ivedi olarak Genel Müdürlüğümüze bildirmek üzere Başkanlığımıza sunacağı bildirilmiştir.

    Uluslararası sefer yapacak Ticari Yatlara Liman Başkanlıkları tarafından yukarıda belirtilen maddeler kapsamında işlem yapılacak olduğundan, tekne donatanlarının NOx Teknik Kod kapsamında gerekli çalışmayı yapmaları gerekmektedir.

    Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.