Menu

Site Dili
Menü

NOx Teknik Kodun Uygulanması Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.05.2018 tarih ve 1799 sayılı yazısı

 

Uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve ilkel yapılı ahşap gemilere EIAPP Belgesi(Makine Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Sertifikası)'nin verilmesi kapsamında Koda tabi 130 kW'den büyük makinelerin teknik dosyalarına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek ilgili Liman Başkanlıkları koordinesinde gemi donatanlarından makinelere ait teknik dosyalara sahip olması veya temin etmesi gerektiği istenmiş olup temin edilememesi durumunda söz konusu duruma ilişkin üretici yazısının, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi istendiği, Liman Başkanlıklarından gelen yazılar sonucu, 247 adet ticari yat ve ilkel yapılı ahşap geminin EIAPP Sertifikası'na sahip olmadığının anlaşıldığı,

 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından, Uluslararası sefer yapan gemilere, EIAPP düzenlenmesine yönelik Liman Başkanlıklarına talimat verildiği,

 

Liman Başkanlıklarından ve Sektörden gelen taleplerde, bazı ticari yatların ve ilkel yapılı ahşap gemilerin, EIAPP düzenlenmesine yönelik sahip olması gereken teknik dosyalarının bulunmadığı veya donatanlarınca temin edilemediğine yönelik bilgilerin, İdareye ulaştığı,

 

Uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve ilkel yapılı ahşap gemilere, EIAPP düzenlenebilmesi adına ihtiyaç duyulan ve donatan tarafından temin edilemediği kanıtlanan gemilere, NOx Teknik Dosyası oluşturulması için, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nin,  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiği,

 

Yetkilendirilen kurumların, donatanın talebine göre, NOx Kod'da belirtilen yöntemler ile ölçümleri tamamlayarak, bahse konu makinelere NOx Teknik Dosyası düzenleyecekleri, Dosyası tamamlanan makineler ise Liman Başkanlıkları tarafında EIAPP Sertifikası düzenleneceği, İlgi yazı ile bildirilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz