Menu

Site Dili
Menü

Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimi Hk.

Sayın Üyemiz,

Gemi Acenteliği Eğitimi, 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında 10:00-16:45 saat aralığında Şubemiz Eğitim Salonu'nda düzenlenecek olup, sınav 06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10:00'da şubemiz eğitim salonunda yapılacaktır.

1. Eğitime; en az lise mezunu olmak şartı ile gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan) kişiler katılabilecektir.

2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın gemi acentesi personeli tanıtım kartı alma hakkına sahiptir.

3. Sınavda başarılı olanlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvurarak "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı" talebinde bulunacaklardır.

4. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

5. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı" dağıtılacaktır.

6. Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, başvurularını ekte yer alan firma antetli dilekçe (bireysel katılımlarda aranmaz), öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi, (en az lise diploma fotokopisi) ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte en geç 26 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar 0252-614-64-17nolu faksa veya damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr  e-posta adresine göndermeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.