Menu

Site Dili
Menü

Müzikli Gezi Tekneleri Hk

 

Sayın Üyemiz,

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 02.07.2019 tarihli ve 2475 sayılı yazısı

            Denizlerimizde yaz dönemi başlaması ile birlikte başta gezi teknelerinde yapılan müzik yayımı olmak üzere deniz araçlarından kaynaklanan gürültü kirliliğine yönelik şikayetlerde artış gözlemlendiği,

   Deniz taşıtları için 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin“Su Yolları için çevresel gürültü kriterleri” başlıklı 21.Maddesinde ;(1) İskele, liman ve benzeri yerler ile deniz, göl, boğaz, nehir gibi su yollarında kullanılan ulaşım araçlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi aşağıda belirtilmiştir:

  1. a) İskele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan ulaşım araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerlerini aşamaz.

  2. b) İskele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan araçlar ve bu araçlarda canlı müzik yayını yapılması sonucu yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi bu maddede yer alan sınır değeri en fazla gündüz zaman dilimi için 5 dBA, akşam zaman dilimi için 3 dBA aşabilir, gece zaman dilimi için aşamaz.” hükümlerinin bulunduğu, buna göre müzik yayını yapan gezi teknelerinde ilgi yönetmelik gereği sağlanması gereken gürültü limitleri; Gündüz zaman dilimi için (07.00-19:00 arası) 70 dBA; akşam zaman dilimi için (19:00-23:00 arası) 63 dBA ve gece zaman dimi için (23:00-07:00 arası) için 55 dBA seviyesinin aşılamayacağı,

               04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’nca  03 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde denetimlerin gerçekleştirileceği, söz konusu denetimlerde Yönetmelikte belirtilen standartlara aykırı bir şekilde müzik yayını yaparak çevresel gürültü kirliliğine neden olan müzikli gezi teknelerine 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 (h) Maddesi uyarınca İdari Para Cezası uygulanacağı,

                Bu bağlamda, yazıları içeriğinde belirtilen hususların üyelerimize tebliğ edilmesi ve yapılan işlemlerin sonucundan Valiliklerine bilgi verilmesi istenmektedir.

                Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.