Menu

Site Dili
Menü

Mavi Dalga Projesi Çevre Ödülleri Hk.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi olarak Seyahat Vakfı (TheTravel Fund), Deniz Temiz Derneği /TURMEPA ve D Marin Göcek ortaklığıyla yürüttüğümüz Mavi Dalga Sürdürülebilir Deniz Turizmi Projesi’nin ana hedefleri:

Sektör ve turistler nezdinde, deniz turizmi kaynaklı denize ve çevreye verilen zararlarla ilgili farkındalığı arttırmak.

Sektör çalışanlarına ve turistlere yönelik sürdürülebilir uygulamaların düzeyini arttırarak daha temiz ve çekici bir ürün turizm ürünü oluşturmak.

Deniz turizminin tahmin edilen büyümesinin çevre üzerindeki etkilerini izlemek üzere yerel paydaşların içinde kapasite oluşturmaktır.

Yapılan en son Proje Ortakları toplantısında çevreye olan duyarlılığının artırılması maksadıyla Fethiye, Göcek ve Ölüdeniz’de faaliyet gösteren teknelere aşağıda belirtilen konularda “2017 Çevre Ödülleri“ verilmesi kararlaştırılmıştır.

2017 yılında en çok evsel sıvı atık veren tekne (mavi yolculuk ve günübirlik ayrı ayrı)

2017 yılında en çok bitkisel atık yağ veren tekne (mavi yolculuk ve günübirlik ayrı ayrı)

2017 yılında en çok madeni atık yağ veren tekne (tekne toplam beygir gücü ile orantılı)

Çevre duyarlılığına yönelik en dikkat çeken farkındalığı yaratan tekne (2015-2017)

Atık miktarlarının değerlendirilmesinde teknenin taşıdığıyolcu/müşteri başına düşen miktar, farkındalık yaratma konusunda ise alınan teşekkür yazıları, basın haberleri, tasarruf edilen enerji vb gibi kriterler temel alınacaktır.

Bu kapsamda yapılacak ödüllendirmeye aday olmak isteyen üyelerimizin değerlendirmeye esas teşkil edilecek bilgileri kanıtlarıyla (makbuz, belge, mavi kart kayıtları vb) beraber 26 Eylül 2017 tarihine kadar şubemize ulaştırmaları konusunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.