Menu

Site Dili
Menü

Kürek Yarışları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığının 22.03.2018 tarih ve E.341 sayılı yazısı

 

  İlgi yazıda; Türkiye Kürek Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Akdeniz Kupası Kürek Yarışlarının 31 Mart -01 Nisan 2018 tarihleri arasında Aksazlar plajı ile Belediye kayıkhanesi arasında yapılacağı, bölgede 27.03.2018 tarihinden itibaren kürek yarış parkuru kurulması için çalışmaların başlanacağı 03.04.2018 tarihinde ise parkur ve şamandıra söküm işleminin tamamlanacağından bahisle parkur kurulumu ve yarışların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için 27 Mart -03 Nisan 2018 tarihleri arasında büyük tonajlı gemiler ile diğer deniz vasıtalarına söz konusu bölgenin deniz trafiğine kapatılması istendiği;

Bu bahisle yarışların yapılacak olduğu Aksazlar plajı ile Belediye kayıkhanesi arasında yer alan bölgedeki teknelerin çekek yerlerine gidip-gelebileceği TCSG-65 Sahil Güvenlik Gemisinin giriş çıkış yapılabileceği ve limana gelecek teknelerin (Ecesaray Marina –Fethiye Belediye İskelesi ve Fethiye Belediye rıhtımına) giriş çıkış yapabileceği 3 adet yeterli büyüklükte koridor açılması ve açılan koridorun ışıklı şamandıra ile markalanması ve her türlü güvenlik tedbirlerinin 24 saat esasına göre Türkiye Kürek Federayonunca karşılanması şartı ile yarışların yapılmasında Fethiye Liman Başkanlığınca bir sakınca görülmediği belirtilmektedir.

Gereğini ve bilgilerinize arz /rica ederim.