Menu

Site Dili
Menü

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Detayları http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6373/kobilere-1-milyon-tlye-kadar-destek  adresinde yer alan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk ÖZLÜ'nün KOSGEB'in, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı"na ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtilen. haberde özetle,

- İmalat sektörü KOBİ'lerine verilecek desteğin üst limitlerinin 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olduğu ve  Üst limitler aşılmamak kaydıyla, uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verileceği,

- Çağrıya proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiği, bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerindeki KOBİ'lerin tümünün, 11 Eylül-20 Ekim'de başvuru yapabileceği, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartının aranacağı ve işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmamasının gerekeceği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresinde yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz.