Menu

Site Dili
Menü

Gemiadamları İçin KMFT Sınavı Hk

 

Sayın Üyemiz,

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığı’nın 13.09.2019 tarih ve E.1024 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, on- line sınav salonlarında yapılmakta olan Kısa Mesafe Telsiz Operaötrü Yeterlik Belgesi (KMT) sınavlarının Yönetmenlik ve Uygulama Talimatı kapsamında yazılı ortamda da yapılması talimatlandırıldığı,

Bu kapsamda, gemi adamı yeterliğine sahip olan kişilere yönelik olarak Fethiye Liman Başkanlığınca  21.11.2019 tarihinde saat 14:00 da Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi ‘nde KMT eğitimi ve sınavı düzenlenmesi planlanmış olup, sınava girmek isteyen gemiadamlarının yazımız ekinde gönderilen dilekçe ile birlikte;

-Gemi adamı cüzdan fotokopisi,

-1 adet fotoğraf,

-“Sürücü Olur” sağlık raporu (ya da sürücü belgesi fotokopisi)

-Diploma fotokopisi

-Sabıka Kaydı (E-devlet sisteminden) ,

-Harç dekontu ( Vergi dairesine 9069 koduyla yatırılan 25,10 TL)

-1 adet mavi plastik dosya

Hazırlayarak 20.11.2019 mesai bitimine kadar Fethiye Liman Başkanlığına başvuru yapması gerektiği  bildirilmekte olup, gereğini arz/rica ederim.

EK:

Dilekçe Örneği