Menu

Site Dili
Menü

Kılavuz Kaptan Sınavı Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi:

Göcek Liman Başkanlığının 05.04.2019 tarih ve E.309 sayılı yazısı

 Liman Başkanlıklarınca 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında gerekli şartları sağlayanlara düzenlenecek eğitim sonrasında yazılı ve sözlü sınavla ihtiyaç doğrultusunda kılavuz kaptan yeterliği verilecektir. İlgi Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olan ve kaptan olmak isteyen adayların, bu şartlara haiz olduklarını gösteren bilgi, belge ve dokümanları içeren başvuru dilekçesi ile gemiadamı sicilinin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en geç 26 Nisan 2019 tarihine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir. Liman başkanlıklarınca başvuru dosyaları Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilecektir. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Yönetmelikte belirtilen başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylar kılavuz kaptan eğitimine davet edilecek olup eğitimi bitirenlere kılavuz kaptan sınavına sevk belgesi düzenlenerek sınav yapılacaktır.

Sınav tarihi ve yeri bilahare bildirilecektir. Sınav öncesi adaylara İstanbul’da 3 günlük temel eğitim verilecektir.

Başarılı olan adaylar, ihtiyaç olan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirleyeceği kılavuzluk hizmet sahalarında kılavuz kaptan stajına başlatılacaktır. Stajını tamamlayarak, yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara genel kılavuz kaptan yeterlik belgesi verilecektir.

Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.