Menu

Site Dili
Menü

Kelebekler Vadisi Doğal Sit Alanı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.10.2019 tarih ve 3571 sayılı yazısı.

 

Cumhurbaşkanlığı tarafından “Muğla İli, Fethiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kelebekler Vadisi Doğal Sit Alanının, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1626)” 05 Ekim 2019 tarih ve 30909 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

              Bahse konu Karar ile İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanının Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

                  Bilgi ve gereğini arz ederim.