Menu

Site Dili
Menü

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

İlgi

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 22.08.2017 tarih ve 3214 sayılı yazısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  19.08.2017 tarihli ve 30159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile; Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, "Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir." şeklinde düzenlenmiştir.