Menu

Site Dili
Menü

Kızamık Eliminasyon Programı Hk

Sayın Üyemiz,

 

       İlgi:

Fethiye Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 17.07.2018 tarih ve 131.02 sayılı yazısı

 

 

 

Turizm yoğunluğu dikkate alındığında; importasyon riskinin yüksek olduğu illerde(başta İstanbul, Aydın, Muğla, İzmir, Antalya olmak üzere), turizm sektöründe yer alan otel çalışanlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla; (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı) KKK aşısı uygulamasına karar verilmiştir. Uygulamanın, mümkünse tüm personele ulaşacak şekilde planlaması, öncelikle turistlerle doğrudan teması olan personelden başlanarak kademeli olarak yürütülmesi gerektiği ilgi yazı bildirilmiştir.

 

Aşı talebi olan çalışanların aşı uygulaması için gerek İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Tüberküloz ve Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Birimine gerekse de Aile Hekimliği Birimlerine (kayıtlı oldukları aile hekimliği birimine, misafir kişiler için en yakın aile hekimliği birimine) yönlendirilmesinin sağlanması hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.