Menu

Site Dili
Menü

İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hk.

Sayın Üyemiz,

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 7 Aralık 2017 tarihine kadar, İMEAK Deniz Ticaret Odası vasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesi gerektiği,

     Yapılacak itirazlar için doldurulacak ve bahse konu Prosedür çerçevesinde ekli olan "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu" Ek’te olup, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesini arz ve rica ederiz.