Menu

Site Dili
Menü

İstihdam Seferberliği

İstihdam Seferberliği

DUYURU 023/2017

Sayın Üyemiz;

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 1.3.2017 tarih ve 806 sayılı yazısı (Sirküler No: 164)

1. Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü" 18.08.2016 tarihinde imzalanmıştır.

2. Protokolün amacı;

a. ÎŞKUR ile TOBB arasında etkin şekilde işleyen bir işbirliği tesis ederek, İşverenlere yönelik etkili işveren danışmanlık hizmetleri sunulması,

b. İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesine yardıma olmak için iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması,

c. İşverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması,

d. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik kurs düzenlenmesi ile meslekî eğitim ve tecrübe kazandırma çalışmaları yapılması

e. İş arayanların istihdam edilmelerini ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanmasıdır.

3. Bu faaliyet kapsamında İstihdam Seferberliği hususunda gerçekleşen istihdam artışının dönemsel olarak raporlanması maksadıyla kurum/kuruluşunuzca Üye veya çalışanları ile 01.01.2017 tarihinden bu yana istihdam sayısının ivedilikle fethiye@denizticaretodasi.org.tr adresine veya +90 252 612 84 96 nolu telefona bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.