Menu

Site Dili
Menü

Haberleşme ve Seyir Cihazları Hk.

Haberleşme ve Seyir Cihazları Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığı’nın 18.04.2018 tarih ve E.484 sayılı yazısı

 

Denizde arama kurtarma hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi ve haberleşmenin önemi dikkate alınarak;

İlgi yazı ile, Emniyet ve haberleşme cihazlarını (AIS, telsiz vb.) açık ve faal durumda bulundurmayanlar hakkında Limanlar Yönetmeliğine muhalefetten yasal işlem yapılacağı bildirilmektedir.

 

         618 sayılı Limanlar Kanununa istinaden çıkarılan Limanlar Yönetmeliğinde;

         Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

         MADDE 31 –

 

  1. Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında mevzuat gereği bulundurulması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının açık ve çalışır durumda olması ve devamlı surette dinlenme yapılması zorunludur. Anılan cihazlarınarıza yapması durumunda gemi/deniz aracı kaptan/donatanları, durumu ivediklikle en yakın liman başkanlığına bildirir. Ancak, senenin belirli dönemlerinde sefere çıkmayacak olan gemi ve deniz araçları, liman başkanlığına başvurmaları ve uygun görülmesi kaydıyla sadece bağlama yerlerinde bu cihazlarını kapatabilir.

  2. Emniyet ve haberleşme teçhizatından ilgili mevzuata göre tescil ve kaydı gerekenler İdareye ve ilgili makamlara kayıt ettirilir. Kayıt ettirilen bilgiler güncel halde bulundurulur.

     

    Denmektedir.

     

            Gereğini ve bilgilerinize arz /rica ederim.