Menu

Site Dili
Menü

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Hk

 

Sayın Üyemiz,

 

 

İlgi:

(a)

28.12.2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gezi Tekneleri Yönetmeliği”

 

(b)

05.05.2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği”

 

(c)

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 01.06.2018 tarihli 2261 sayılı yazısı

 

İlgi (a) Yönetmelik kapsamında 94/25/EC ve 2003/44/EC sayılı direktiflere göre CE uygunluk işareti iliştirilen üretilmiş gezi tekneleri (2,5 ile 24 metre arası özel tekneler) ile bu teknelerde kullanılmak üzere üretilmiş motorları, 01/07/2018 tarihine kadar piyasaya arz edebilecekleri,

İlgi ( b) Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin 01/07/2018 tarihi sonrası ı Liman Başkanlıklarında kayıt işlemi gerçekleştirilemeyeceği,

İlgi (c) ile bildirilmiştir.

 

Üyelerimizin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapmasını arz ederim.