Menu

Site Dili
Menü

Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.04.2019 tarih ve 1316 sayılı yazısı

Gemi ve yat acentelerinin faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ile denizcilik kurallarına uygun bir yapıda ve güven esası içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla kurumsallığının arttırılması, mali ve mesleki yeterliliklerinin yükseltilmesi, yetkilendirme esasları ile denetim ve uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılan çalışma kapsamında hazırlanan ve bir örneği ekte yer alan Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmeliği Taslağı ile ilgili İMEAK Denzi Ticaret Odasının görüşü istenmektedir.

“Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı” ekli olup, Taslakla ilgili görüşlerinizin en geç 18 Nisan 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr  gönderilmesini arz ve rica ederim.