Menu

Site Dili
Menü

Gemi Cins Tanımları Görüş Hk

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 19.10.2018 tarih ve 3965 sayılı yazısı

 

Özellikle turizm bölgelerinde jet-ski, parasailing, yelken ve kürek sporu yapılan tekneler ile ticari sürat teknesi gibi sportif ve eğlence amaçlı olarak kullanılan çeşitli deniz ve içsu araçlarının bulunduğu, bahse konu deniz ve içsu araçlarının cins tanımlarıyla ilgili olarak hem sektörde hem de Liman Başkanlıkları tarafından gelen taleplerde cins tanımlarının ihtiyacı karşılamadığı veya uygulamada sorunlar yaşandığı,

Bu bağlamda, turizm, sportif ve eğlence amaçlı kullanılan deniz ve içsu araçlarının cins tanımlarının belirlenmesine yönelik olarak 16 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da toplantı düzenleneceği ve konuyla ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odasının görüşlerinin en geç 06 Kasım 2018 tarihine kadar UAB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne bildirilmesi istendiği ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Deniz Turizmi Sektöründe gemi cinsi tanımından ya da olamayışından dolayı yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla konuya ilişkin görüşlerinizin 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.