Menu

Site Dili
Menü

Gemi Cinsleri Tanımları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığının 13.08.2018 tarih ve E.990 sayılı yazısı

 

 1. Deniz turizmi yapılan bölgelerde deniz paraşütü, deniz muzu, deniz kayağı gibi faaliyetler turistik, spor ve eğlence amaçlı teknelerle gerçekleştirildiği

 2. Bu yapıdaki tekneler için Gemi Cinsleri Tanımları içerisinde yeni bir tanımlama yapılması ihtiyacı hasıl olduğu

 3. Deniz ve İçsular Düzenleme Müdürlüğünün OLUR’u ile Gemi Sicili İçin Gemi Cinsleri Tanımlamaları’nda “40-Sportif ve Eğlence Amaçlı Tekneler” başlığı altında “4004 Turistik Amaçlı Gezi Teknesi” cinsi tanımlandığı,

 4. Turizm sezonunun devam etmesi sebebiyle mağduriyetin yaşanmamasına teminen bahse konu gemi cinsine kayıtların 01.10.2018 tarihinden sonraki DEB(Denize Elverişlilik Belgesi) Sörveyinde yapılacağı,

   

   İlgi yazı ile bildirilmektedir.

   

  Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.