Menu

Site Dili
Menü

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği"  10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptan Yönetmeliği’nin tamamı Ek’te sunulmakta olup, Yat Kaptanlığı Stajına ilişkin düzenleme aşağıda olduğu gibidir.

“Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT, 499 GT ve Sınırsız Yat Kaptanı) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde toplam üç ay süreyle deniz eğitimi yapmış olmak, şartlarını ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olanlar Yat Kaptanı (149 GT) yeterliğini almaya hak kazanırlar.”

     Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.