Menu

Site Dili
Menü

Balıkçı Gemisi Gemiadamları Sınavları Hk

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığı’nın 25.04.2018 tarih ve E.514 sayılı yazısı

 

 

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren Balıkçı Gemisinde çalışan gemiadamlarının Balıkçı Gemisi Kaptanı, Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü yeterliklerini alabilmeleri için bir defaya mahsus olmak üzere Liman Başkanlıkları tarafından yazılı ortamda sınav yapılacağı ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Bu kapsamda balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarına Balıkçı Gemisi Kaptanı, Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü yeterliklerini alabilmeleri için 10.05.2018 tarihinde saat 09:00’da Balıkçı Gemisi Kaptanı, saat 11:00’de Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı ve saat 14:00’de Kısa Mesafe Telsiz Operatörü yeterlik sınavları İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi sınav salonunda Fethiye Liman Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır.

Balıkçı gemilerinde çalışan ve yukarıda adı geçen sınavlara katılmak isteyen gemiadamlarının;

 

  • Gerçek Kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi,
  • Su Ürünleri Kooperatifinden balıkçılık yaptığını gösterir yazı,
  • 2 Fotoğraf,
  • Sabıka Kaydı(E-devlet sisteminden)
  • Sağlık Raporu (B sürücü olur raporu)

 

ile birlikte 02.05.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Fethiye Liman Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.