Menu

Site Dili
Menü

Gemiadamı Cüzdanı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığı’nın 28.03.2018 tarih ve E.375 sayılı yazısı

 

 

5682 sayılı Pasaport Kanunun 20 nci maddesinde mezkür Kararnamenin 11 nci maddesi ile yapılan değişiklikle, Kanunda pasaport yerine geçen vesikalar arasında sayılan Gemiadamı cüzdanı için Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen tasdik işlemlerinin kaldırıldığı ve cüzdanlar düzenlenmeden önce ilgililerin, pasaport veya vesika verilmesi yasak olan hallerin belirtildiği Kanunun 22 nci maddesi kapsamındaki durumlarını yetkili merciden teyit edilmesi zorunluluğu getirildiği, bu itibarla Pasaport Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen gemiadamı cüzdanlarının pasaport yerine kullanılan vesika olması göz önüne alınarak, 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilk kez gemiadamı cüzdanı almak için başvuranlar ile zayi,yıpranma ya da süre bitimi nedeniyle gemiadamı cüzdanı yenilemek isteyen gemiadamlarının başvurUlarının alınması için öncelikle İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri başvurmaları hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.