Menu

Site Dili
Menü

Gemiadamı Cüzdanı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

 

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odasının 39.05.2018 tarihli ve 2136 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 20 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilk kez gemiadamı cüzdanı almak için başvuranlar ile zayi, yıpranma ya da süre bitimi nedeniyle gemiadamı cüzdanını yenilemek isteyen gemiadamlarının başvurularının alınması için öncelikle il/ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine yönlendirildiği,

 

        - Konuyla ilgili, yurt dışında seferde olan gemilerde çalışan gemiadamlarının, seferleri sırasında gemiadamı cüzdanlarının geçerlilik süresinin bitmesi durumunda, gemiadamının görev yaptığı şirket yetkilisi tarafından gemiadamı cüzdanı başvurusu yapabilmesi ve yenilenen gemiadamı cüzdanının posta yoluyla gemiadamına ulaştırılabilmesi için bir düzenleme yapılması yönünde denizcilik işletmelerinden talepler geldiği, ilgili mevzuat gereği, gemiadamı cüzdanı almak için başvuruda bulunacak olan gemiadamının şahsen İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine müracaatta bulunarak parmak izi kaydı vermesi gerektiği, şahsen müracaatta bulunulmadığı takdirde, parmak izi verilemediğinden, Liman Başkanlıkları tarafından gemiadamı cüzdanı düzenlenemediği, gemiadamı yeterlik belgeleri ve STCW sertifikalarının da gemiadamı cüzdanlarına işlendiğinden yurtdışında bulunan ve gemiadamı cüzdan süresi bitmemiş dahi olsa, yeterlik ve sertifikalarının süresi biten gemiadamlarının bu belgelerinin süresini uzatma taleplerinin de yerine getirilemeyeceği,

 

          - Gemiadamları ve denizcilik işletmeleri tarafından sıkıntı yaşanmaması, ayrıca yurtdışında yapılan liman devleti kontrollerinde, süresi biten belgelerle ilgili gemi tutulma olayları gerçekleşmemesi için, denizcilik işletmeleri tarafından gemilerde sefere çıkacak olan gemiadamlarının, göreve başlamadan önce gemiadamı cüzdanlarının, gemiadamı yeterlik belgelerinin ve STCW sertifikalarının geçerlik sürelerinin kontrollerinin dikkatli olarak yapılması, süresi dolmak üzere olan belgelerin sefer öncesi yenilenmesi, yurtdışında olan ve ilgili belgelerinin süresi bitmek üzere olan gemiadamlarının değişimlerinin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz