Menu

Site Dili
Menü

Gemi Acenteleri Yönetmelik Taslağı

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 21.05.2018 tarih ve 2014  sayılı yazısı

 

Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin değerlendirilmesine ilişkin UDHB ve İMEAK Deniz Ticaret Odasının katılımı ile 14 Mayıs 2018 tarihinde yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda revize edilen Gemi Acenteleri Yönetmelik Taslağı EK’te gönderilmekte olup,

 

Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerinizin 25.05.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.