Menu

Site Dili
Menü

Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

Sayın Üyemiz,

Gemi Acenteleri Yönetmeliği ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, İMEAK DTO Fethiye Şubesi eğitim salonunda 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Gemi Acenteciliği yenileme eğitim semineri düzenlenecektir.

Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartlarını yenilemek isteyen üyelerimizin, EK’te yer alan dilekçeyi, gemi acentesi personeli tanıtım kartı fotokopileri ile birlikte en geç 12 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr adresine göndermeleri, (252) 614 64 17 numaralı faksa göndermeleri veya elden teslim etmelerini arz ederim.