Menu

Site Dili
Menü

Gecikme Zammı Oranı Değişikliği

Sayın Üyemiz,

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 04.10.2019 tarih ve 3553 sayılı yazısı

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 77'nci maddesinin birinci fıkrası "Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat, navlun hasılattan alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanun uyarıca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir." hükmünü içermektedir.

6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 01.07.2019 tarihinden itibaren uygulanmakta olan % 2,5 gecikme zammı oranı, 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 1592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 02.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmek ve her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.