Menu

Site Dili
Menü

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.10.2017 tarih ve 30209 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmeliğin 9,10,74 ve75.maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden 3 ay sonra diğer hükümler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.