Menu

Site Dili
Menü

Engellilerin ve Hareket Kısıtlığı Olan Yolcuların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimin Geliştirilmesi Projesine İlişkin Veri/Bilgi Talebi" Hk

Sayın Üyemiz,

 

       İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 20.07.2018 tarih ve 2896 sayılı yazısı

 

 

Yaşlıların, engellilerin ve yayalarda dahil olmak üzere yolcu taşıma hizmetlerinden faydalanan diğer hareket kısıtlığı olan bireylerin çeşitli ulaşım modlarına erişilebilirliğini arttırmak, yolcu taşıma hizmetlerinde teknik bilgi farkındalığını yükseltmek, ilgili sektörlerin rollerini, görevlerini, sorumluluklarını belirlemek ve mevcut durumlarını ölçmek, kısa ve uzun vadede öncelikleri belirlemek amacı ile Başkanlıklarının sorumluluğunda "Engellilerin ve Hareket Kısıtlığı Olan Yolcuların Taşımacılık Hizmetlerine  Erişimin Geliştirilmesi Projesi"nin başlatıldığı,

            Proje kapsamında, Karayolu ve Kentsel Ulaşım, Denizyolu, Demiryolu ve Havayolu ulaşım türlerinde erişilebilir yolcu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmasında değerlendirilmek üzere, görev alanımıza giren hususlarda bilgi istatistiklere ihtiyaç duyulduğu,

            Koordinasyonun sağlanması amacıyla , söz konusu bilgi, belge ve paylaşılmasında fayda görülen materyallerin İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından ilgili Makam'a bildirilmesi istendiği ilgi yazı ile bildirilmektedir.

            Bu cihetle, söz konusu çalışmaya emsal teşkil etmek üzere  firmanıza/kooperatifinize ait  bilgi ve istatistiki çalışmaların 03 Ağustos 2018 tarihine kadar ipek.sapmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.