Menu

Site Dili
Menü

Deniz Turizm Yönetmeliği Revizyon Çalışmaları Hk

Sayın Üyemiz,

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmaları yapılmaktadır.

 

Bahse konu yapılan çalışmalara sektör adına İMEAK Deniz Ticaret Odası görüşlerinin oluşturulması amacıyla, Deniz Turizmi Sektörünü gelecek 35 yıla taşıyacak tüm Deniz Turizmi faaliyetlerinin alt ve üst yapı niteliklerini belirleyecek bir çalışmanın yapılarak ilgili Bakanlığa sunulması planlanmaktadır.

 

Bakanlığımızın, talebi üzerine Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin Kruvaziyer Liman Bölümlerine ilişkin ayrıca bir çalışma yapılmakta olup, bu çalışmaya ilaveten Word Hali Ek’te sunulan Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin  iştigal alanınızı ilgilendiren maddelerine ilişkin,  uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla düzenleme öneri ve gerekçelerinizin en geç  31 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr  adresine bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.