Menu

Site Dili
Menü

Deniz Taşımacılığında Sosyal Medya Tehlikeleri Hk

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15.11.2018 tarih ve 4316 sayılı yazısı

Gemiadamları tarafından eğlence amaçlı olarak gemilerin tehlikeli noktalarında (grandi direğine tırmanma, gemi bordalarından sarkma, denizin ortasında gemiyi durdurup yüzme, geminin bulbına çıkarak resim çektirme vb.  gibi) tamamen emniyet tedbirlerine aykırı şekilde resim ve video çekip sosyal medyada paylaşıldığı, bu paylaşımların da dünyanın farklı ülkelerinden kişiler tarafından olumsuz yorumlar yapılmasına sebep olduğu ve sonuç itibariyle Türk gemiadamları hakkında kötü intiba yaratıldığı şeklinde İMEAK Deniz Ticaret Odası’na bilgiler iletilmektedir.

Bilindiği üzere; Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu'nun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen "Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge" Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 20.01.2017 tarih ve E.5454 Sayılı yazısı ile yürürlüğe girmiştir.Gemiadamlarının denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine, çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları idari müeyyiedelere tabi tutulmuştur ( Yönerge md.10).

Bu kapsamda, gemiadamlarının, geminin güvenli seyrini tehlikeye atacak bu tarz davranışlar içerinde bulunması, Emniyetli Yönetim El Kitaplarına aykırı hareket edilmesi, Türk gemiadamlarının disiplinsiz hareket ettiği şeklinde sosyal medyada bir intiba uyandırmasının engellenmesi amacıyla, işletmelerin gemi adamlarını bilinçlendirmesi, ayrıca Emniyetli Yönetim El Kitaplarında ya da ilgili prosedürlerinde gemi adamları tarafından sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirme bölümlerinin hazırlanabileceği, tüm uyarılara rağmen ısrarcı olunması halinde Gemiadamları Disiplin Komisyonu'na sevk edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz.